Câu hỏi Tôi có thể thêm LUKS / LVM vào một hệ thống Ubuntu đã được cài đặt không?


Tôi biết cách cài đặt hệ thống LUKS / LVM Ubuntu bằng cách sử dụng đĩa CD thay thế. Có thể làm điều này với một hệ thống bình thường đã được cài đặt không? Có nghĩa là tôi có một hệ thống chưa được giải mã ngay bây giờ và không muốn cài đặt lại cho LUKS / LVM.


1
2018-05-03 18:47


gốc
Các câu trả lời:


Không, bạn phải cài đặt lại như là một phần của mã hóa (LUKS) ghi dữ liệu ngẫu nhiên vào ổ cứng bằng cách ghi dữ liệu của bạn. Bạn sẽ phải sao lưu dữ liệu của mình để cài đặt lại.


2
2018-05-03 22:13

Không, lựa chọn tốt nhất của bạn là sử dụng encryptfs.


0
2018-01-31 07:50