Câu hỏi Trong XUbuntu có các tab không đọc được màu đen trong các ứng dụng GTK như gEdit


Tôi đang sử dụng XFCE trong Ubuntu 14.04. Khi tôi mở gEdit, các tab ở trên cùng không thể đọc được:

black tabs in gEdit

Đã thực hiện một số nghiên cứu, có vẻ như đây là vì gEdit là một ứng dụng GTK 2.0 và vấn đề này thể hiện chính nó nếu chủ đề bạn đang sử dụng không có cách giải quyết cụ thể trong ứng dụng GTK 2.0.

Đây là những gì tôi đã thử cho đến nay:


8
2018-06-03 13:44


gốc
Các câu trả lời:


Vấn đề chỉ tồn tại trên một cài đặt Ubuntu với một máy tính để bàn xubuntu được cài đặt sau này. Nếu bạn chỉ sử dụng Xubuntu mà không có máy tính để bàn thống nhất thì vấn đề này không tồn tại. Tuy nhiên, nếu tôi chọn chủ đề Radiance, vấn đề dường như biến mất.

enter image description here enter image description here

Tôi đã khởi động lại hệ thống để chắc chắn rằng nó là vĩnh viễn.


8
2018-06-03 14:38Làm thế nào để bạn có được hộp thoại xuất hiện? Tôi đã chọn chủ đề từ "Cài đặt" -> "Trình quản lý cửa sổ" trông khác nhiều và không có "Radiance" được liệt kê. - Stephen Ostermiller
Tìm thấy nó trong "Settings" -> "Appearance". Tôi không chắc làm thế nào nó khác với lựa chọn chủ đề cho người quản lý cửa sổ, nhưng nó dường như để giải quyết vấn đề. Trong tất cả các chủ đề được liệt kê ở đó, chỉ có "Raleigh" có vấn đề trong gedit. - Stephen Ostermiller