Câu hỏi Phím tắt để chuyển đổi ống kính


Trước đây tôi có thể chuyển sang ống kính khác bằng cách sử dụng Chuyển hướng trong 11,10 nhưng có vẻ như là chìa khóa đã được ánh xạ để tập trung các phần khác nhau của cùng một ống kính trong 12.04.

Có một phím tắt mới được gán cho chuyển đổi ống kính trong 12.04?


7
2018-04-02 02:58


gốc
Các câu trả lời:


Tôi phát hiện ra.

  • Tuyết rơi Ctrl+Chuyển hướng và Ctrl+Shift+Chuyển hướng.

9
2018-04-03 23:22