Câu hỏi Khôi phục trình điều khiển âm thanh mặc định trong Ubuntu 16


Tôi đã mua một máy tính xách tay Windows và thay thế Windows bằng Ubuntu 16.

Tôi đã gặp phải vấn đề âm lượng thấp, âm thanh chỉ lớn hơn khoảng 25% trong Ubuntu như trong Windows, thậm chí với tất cả cài đặt ở mức tối đa (với âm thanh> 100% được bật). Vì các giải pháp AskUbuntu khác mà tôi tìm thấy cho vấn đề này không có tác dụng, tôi đã cố gắng cài đặt các codec Linux của RealTek, vì nó được sử dụng trong Windows.

Làm theo hướng dẫn trong INSTALL tệp, tôi đã chạy ./configure sau đó make sau đó make install và khởi động lại. Bây giờ tôi không có âm thanh gì và trong menu Cài đặt âm thanh "Thiết bị âm thanh mặc định" xuất hiện trước "Dưới âm thanh qua ..." đã được thay thế bằng "Đầu ra giả".

Tại thời điểm này, tôi sẽ rất vui khi quay trở lại với mọi thứ trước đây.

Làm thế nào tôi có thể khôi phục mặc định?

Tôi đã thử theo dõi https://help.ubuntu.com/community/SoundTroubleshooting  nhưng khi tôi đến bước 5 và chạy

sudo apt-get install linux-restricted-modules-`uname -r` linux-generic

Các gói không được tìm thấy.

Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
E: Unable to locate package linux-restricted-modules-4.4.0-47-generic
E: Couldn't find any package by glob 'linux-restricted-modules-4.4.0-47-generic'
E: Couldn't find any package by regex 'linux-restricted-modules-4.4.0-47-generic'

Tôi cũng đã cố gắng làm theo lời khuyên từ một chủ đề trên Ubuntu Diễn đàn nói để loại bỏ và cài đặt lại các gói này, sau đó khởi động lại. Nó không hoạt động:

 sudo apt-get --purge remove linux-sound-base alsa-base alsa-utils

Để tham khảo, đây là đầu ra từ lspci -v | grep -A7 -i "audio":

00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 04)
 Subsystem: Lenovo 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
 Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 255
 Memory at f1510000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
 Capabilities: <access denied>
 Kernel modules: snd_hda_intel

00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev c4) (prog-if 00 [Normal decode])
 Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16

Dựa trên đầu ra ở trên tôi suy nghĩ tên mô-đun của tôi là snd-hda-intel. Theo giả định đó, tôi đã cố gắng làm theo phần Cài đặt thủ công của liên kết SoundTroubleshooting ở trên. Nó thì không còn đi được nữa:

sudo modprobe snd-hda-intel

modprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod-module.c:192   kmod_module_parse_depline () ctx = 0x563319b75030   path = / lib / modules / 4.4.0-47-generic / kernel / âm thanh / pci / hda / snd-hda-codec.ko   error = Không có tập tin hoặc thư mục như vậy modprobe: ERROR:   ../libkmod/libkmod-module.c:192 kmod_module_parse_depline ()   ctx = 0x563319b75030   path = / lib / modules / 4.4.0-47-generic / kernel / âm thanh / pci / hda / snd-hda-codec.ko   error = Không có tập tin hoặc thư mục như vậy modprobe: ERROR: không thể chèn   'snd_hda_intel': Biểu tượng không xác định trong mô-đun hoặc tham số không xác định (xem   dmesg)

Tuy nhiên, một người nào đó đã chỉ ra chính xác rằng hướng dẫn xử lý sự cố vẫn còn rất cũ.

Tôi vừa thử cài đặt trình điều khiển DKMS theo https://wiki.ubuntu.com/Audio/UpgradingAlsa/DKMS  và khởi động lại. Dường như không làm gì cả.

Tôi không có thêm ý tưởng về cách sửa lỗi này.


6
2017-11-26 23:14


gốc


lspci sẽ hiển thị tên của card âm thanh của bạn. Liên kết đầu tiên của bạn linux-restricted-extras tuyên bố chủ yếu là lỗi thời vào năm 2012 để bạn có thể bỏ qua những mẹo đó. - WinEunuuchs2Unix
@ WinEunuuchs2Unix Cảm ơn; vừa thực hiện chỉnh sửa có liên quan cho câu hỏi - Hack-R


Các câu trả lời:


Tại LONG cuối cùng tôi đã tìm ra cách để thiết lập lại tất cả mọi thứ:

sudo aptitude --purge reinstall linux-sound-base alsa-base alsa-utils linux-image-`uname -r` linux-ubuntu-modules-`uname -r` libasound2

Nếu bạn gặp lỗi E: Unable to locate package linux-modules-ubuntu-..., lệnh này có thể giúp:

sudo aptitude --purge reinstall linux-modules-`uname -r` linux-modules-extra-`uname -r`

6
2017-11-27 07:27Lệnh không hoạt động với tôi vào ngày 16.04 - Ligemer
Không phải cho tôi ... không thể tìm thấy linux-ubuntu-modules - Rafael
@Rafael Bạn phải bao gồm -uname -r một phần (với backticks, như trong câu trả lời của tôi, nhưng không thể xuất hiện trong nhận xét này do giải thích sai cú pháp) để có được tên gói chính xác. Nhưng cũng có thể bạn chỉ có một vấn đề khác. Nó sẽ mất rất nhiều thông tin để biết. Bạn nên bắt đầu câu hỏi của riêng mình nếu sửa tên gói không thực hiện mẹo. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng các nguồn của bạn đã hoàn chỉnh và cập nhật. - Hack-R
@Ligemer Nếu bạn đưa ra một liên kết đến câu hỏi của bạn với nền tảng về vấn đề của bạn, những gì bạn đã thử và thông tin hệ thống thì tôi sẽ cố gắng giúp bạn. - Hack-R


sudo apt-get update;sudo apt-get dist-upgrade; sudo apt-get install pavucontrol linux-sound-base alsa-base alsa-utils lightdm ubuntu-desktop linux-image-`uname -r` libasound2; sudo apt-get -y --reinstall install linux-sound-base alsa-base alsa-utils lightdm ubuntu-desktop linux-image-`uname -r` libasound2; killall pulseaudio; rm -r ~/.pulse*; ubuntu-support-status; sudo usermod -aG `cat /etc/group | grep -e '^pulse:' -e '^audio:' -e '^pulse-access:' -e '^pulse-rt:' -e '^video:' | awk -F: '{print $1}' | tr '\n' ',' | sed 's:,$::g'` `whoami`

Từ tài liệu chính thức https://help.ubuntu.com/community/SoundTroubleshootingProcedure


2
2018-02-20 19:58