Câu hỏi Làm thế nào để kết nối máy tính với tv với hdmi?


Tôi đang cố gắng kết nối máy tính xách tay của mình với TV bằng cáp hdmi. Nó đã làm việc với một cáp vga, nhưng vấn đề của tôi là màn hình xuất hiện, nhưng nó bị đóng băng và không có gì xảy ra. Màn hình cũng quá lớn để vừa với màn hình TV. Tôi đã kiểm tra và âm thanh hoạt động hoàn toàn tốt. Có cách nào để sửa không? (Oh và màn hình phù hợp với màn hình máy tính xách tay tích hợp, nhưng không phải màn hình TV với cáp hdmi)


6
2018-02-08 04:09


gốc
Các câu trả lời:


IN cài đặt hiển thị, chọn hiển thị được nhân đôi.


6
2018-02-09 16:58