Câu hỏi Phần mềm phục hồi NTFS cho Ubuntu?


Tôi cần một ứng dụng Linux miễn phí để khôi phục một số tệp trên phân vùng NTFS.
Xin đề nghị một cái tốt.


6
2018-06-19 11:47


gốc
Các câu trả lời:


Testdisk  Install testdisk

bao gồm Photorec có thể làm điều này. Xem thêm câu trả lời này.


4
2018-06-19 11:57

kiểm tra câu trả lời này

Công cụ khôi phục dữ liệu đã xóa từ ổ flash


1
2018-06-19 12:35

Nếu bạn muốn khôi phục các tệp đã bị xóa và không ghi đè, hãy truy cập ntfsundelete. Điều này đã giúp tôi trong quá khứ để phục hồi các tập tin vô tình bị xóa của tôi.


0
2018-06-19 18:49