Câu hỏi Có thể đặt Trình chạy tự động ẩn trên chỉ một màn hình không?


Tôi muốn truy cập vào trình khởi chạy trên bảng điều khiển máy tính xách tay nhỏ hơn của tôi mà không lãng phí không gian quý giá. Vì không gian không phải là vấn đề trên bảng điều khiển bên ngoài của tôi, nên không có lý do gì để tự động ẩn trình khởi chạy ở đó.

Có cách nào để thiết lập chế độ hiển thị / tự động ẩn trình khởi chạy kết hợp, trong đó chế độ tự động ẩn chỉ hoạt động trên một màn hình không?


6
2017-09-16 12:10


gốc
Các câu trả lời:


Câu trả lời ngắn: Không, không hỗ trợ cho điều đó.

Bạn có thể thử MyUnity, nó có một vài tinh chỉnh cho trình khởi chạy, nhưng không có điều chỉnh nào bạn muốn. Và tôi đoán ngay cả khi việc tấn công nghiêm trọng này có thể không thực hiện được.


1
2017-09-19 22:51Điều đó quá tệ. Unity chắc chắn thiếu tính tùy chỉnh. Oh well, tôi sẽ trao cho bạn tiền thưởng vì nó sẽ bị mất nếu không. - Glutanimate