Câu hỏi Làm thế nào để cập nhật Thunderbird lên phiên bản mới nhất? [bản sao]


Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây:

Tôi có ubuntu 13.04 và phiên bản Thunderbird của tôi là 24.0. Bây giờ Mozilla đã phát hành 24.1. Làm thế nào tôi có thể cập nhật nó?


6
2017-10-13 04:18


gốc


Câu hỏi của bạn áp dụng cho tất cả phần mềm Ubuntu. Xem askubuntu.com/q/151283/88802 - gertvdijk


Các câu trả lời:


sudo apt-get install thunderbird

nên làm điều đó, chúc may mắn!


-2
2017-10-13 04:38Không có nó không làm việc cho tôi. Nó nói đây là phiên bản mới nhất! - Farshad Foroughi