Câu hỏi Làm cách nào để xóa biểu tượng cho các ổ đĩa khác trên thanh thống nhất?


Ổ cứng của tôi được chia thành nhiều phân vùng. Họ từng có một biểu tượng trên thanh Unity. Có cách nào để xóa chúng khỏi thanh không?


5
2018-01-31 21:37


gốc


không, ngay cả khi các biểu tượng chưa được gắn kết của nó vẫn còn hiển thị. và tôi không biết tại sao những biểu tượng đó lại có dấu chấm hỏi như biểu tượng bị thiếu hoặc một cái gì đó "không được nhận ra


Các câu trả lời:


Tôi nghĩ rằng đây là một cái gì đó chúng ta nên hỗ trợ. Xin vui lòng bạn có thể nộp một lỗi trên Unity, tôi sẽ nhận được nó xem xét và một thiết kế cho các công việc khác nhau làm việc ra.


4
2018-02-02 07:56Dấu, bugs.launchpad.net/unity/+bug/711033 đã được nộp. - Chris Johnston


Vĩnh viễn? Không phải là tôi biết. Những gì bạn có thể làm là ngắt kết nối chúng, sau đó chúng sẽ không hiển thị trong thanh bên.


0
2018-02-01 12:06