Câu hỏi Làm cách nào để tắt trình thông báo?


Sau khi tôi cài đặt ubuntu, tôi có một giọng đọc tất cả mọi thứ với tôi - một trình đọc màn hình. Tôi đã cố gắng tìm lý do tại sao nó bắt đầu và làm thế nào để vô hiệu hóa nó, nhưng không biết nó có thể được gọi là gì.

Một điều tôi có thể nói - khi tôi giết init quá trình tôi đã đăng xuất và khi tôi đăng nhập lại nó biến mất.

Làm thế nào tôi có thể vô hiệu hóa điều này?


4
2017-09-13 18:20


gốc
Các câu trả lời:


Nó đang xảy ra bởi vì bạn đã kích hoạt Trình đọc màn hình Orca .

Để vô hiệu hóa, hãy truy cập Cài đặt hệ thống -> Universal Acess và tắt Trình đọc màn hình.

orca

Bạn cũng có thể hủy bỏ nó bằng cách chỉnh sửa /etc/xdg/autostart/orca-autostart.desktop

  • Mở nó bằng cách sử dụng gksudo gedit /etc/xdg/autostart/orca-autostart.desktop
  • Bây giờ thay đổi NoDisplay đến false

    NoDisplay=false
    

8
2017-09-13 19:18