Câu hỏi tập tin chứa danh sách các biểu tượng ứng dụng mặc định cho trình khởi chạy thống nhất là gì?


bất cứ ai có thể cho tôi biết tên của tập tin có chứa danh sách các biểu tượng mặc định cho Unity launcher? Tôi giả định nó sẽ là một tập tin .conf.


4
2018-05-16 10:53


gốc
Các câu trả lời:


nó là /usr/share/glib-2.0/schemas/com.canonical.Unity.gschema.xml (các mục yêu thích Chìa khóa).


6
2018-05-16 11:01tuyệt vời. cảm ơn một tấn! - Ubuntuser