Câu hỏi Làm cách nào để kiểm tra phiên bản GNOME-Shell của tôi?


Có một số cách đơn giản tôi đang thiếu, nhưng đối với cuộc sống của tôi, tôi không thể tìm thấy nó. Làm cách nào để kiểm tra phiên bản GNOME-Shell của tôi?


156
2017-11-15 11:00


gốc
Các câu trả lời:


Chỉ loại

gnome-shell --version

vào một thiết bị đầu cuối.


206
2017-11-15 11:16Tôi mệt mỏi, nhưng nó không hoạt động. Đã xảy ra lỗi >> gnome-shell: lỗi: không có tùy chọn như vậy: --version - Vinay
@VinayChalluru: loại gnome-shell -h. Điều này sẽ cung cấp cho bạn các tùy chọn có sẵn và cho phép bạn sao chép và dán --version để đảm bảo bạn có mọi thứ đúng (dấu gạch nối có thể đặc biệt khó khăn). - Waldir Leoncio


Các trang người dùng gnome-shell không hiển thị --version là một tùy chọn. Giả sử bạn đã cài đặt nó từ kho ubuntu thì bạn có thể tra cứu phiên bản trong kho lưu trữ. Để chỉ hiển thị phiên bản:

apt-cache show gnome-shell | grep Version

Trên Ubuntu Maverick (10.10) tôi nhận được

Version: 2.31.5-2ubuntu2

Lưu ý rằng thao tác này có được cài đặt hay không. Bạn cũng có thể tra cứu tất cả các phiên bản đóng gói của gnome-shell trên tất cả các phiên bản ubuntu trên http://packages.ubuntu.com/


20
2017-11-15 14:41Đầu ra có thể hiển thị nhiều phiên bản. - BuZZ-dEE
Vâng: Version: 3.12.2-0ubuntu0~trusty2  Version: 3.10.4-0ubuntu5.2  Version: 3.10.4-0ubuntu5 - Tim