Câu hỏi Làm thế nào tôi có thể cài đặt Adobe AIR?


Tôi là một người dùng nặng của một số ứng dụng được xây dựng trên AIR.

Dường như AIR đã ngừng hỗ trợ cho Linux. Ngay cả các phiên bản cũ trong Adobe AIR Archives dường như chỉ hỗ trợ các bản phân phối Linux 32 bit và hiện tại tôi đang sử dụng 64 bit.

Có khả năng nào là tôi có thể chạy AIR trong những điều kiện này không? Nếu vậy, bạn có thể vui lòng cho tôi biết nơi tôi có thể có được một bước chi tiết từng bước cài đặt cho điều này?


153
2017-12-13 14:51


gốc


Lưu ý rằng Adobe đã kết thúc hỗ trợ cho AIR trên Linux. Adobe cũng đang di chuyển ra khỏi các công nghệ kế thừa như Flash và AIR thành HTML5, đó là tương lai. - Anonymous
Tôi đã cài đặt adobe air từ tệp .deb trong oneric - Tachyons


Các câu trả lời:


Tôi cần Air cho khoảng ba chương trình - YNAB, LongTailPro, Xtend:

 1. Tải xuống phiên bản mới nhất Air 2.6.0 cho Linux vào màn hình nền của bạn:

 2. Ctrl + Alt + T để mở terminal

 3. sudo apt-get install ia32-libs  - (32bit rác nếu bạn muốn chạy điều này trong x64 Ubuntu, nếu bạn gặp khó khăn, hãy xem "Phụ thuộc: ia32-libs-multiarch nhưng không thể cài đặt" - Giải pháp)

 4. cd Desktop (thay đổi dir. sang thư mục Desktop.)

 5. chmod +x AdobeAIRInstaller.bin (chế độ thay đổi - thực hiện quyền có)

 6. ./AdobeAIRInstaller.bin (sau khi bạn chấp nhận giấy phép Adobe Air, nó sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu của bạn; nó cần quyền truy cập root để cài đặt)

Có thể bạn sẽ gặp lỗi sau lệnh cuối cùng?

Xin lỗi, đã có lỗi xảy ra. Không thể cài đặt Adobe AIR. Cài đặt Gnome Keyring hoặc KDE KWallet trước khi cài đặt Adobe AIR.

Điều này có thể được sửa:

 • Trong một thiết bị đầu cuối (phím tắt mặc định: Ctrl + Alt + T), nhập:

  locate libgnome-keyring.so
  
 • Đây là kết quả của tôi (kết quả của bạn có thể khác):

  /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0
  /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0.2.0
  
 • Như được đề xuất dưới đây bởi @jmendeth, cách dễ nhất để thông báo cho trình cài đặt nơi tìm các tệp này là sử dụng LD_LIBRARY_PATH:

  • Đối với Ubuntu 32 bit (thử nghiệm vào ngày 12.04):

   LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/i386-linux-gnu ./AdobeAIRInstaller.bin
   
  • Đối với Ubuntu 64 bit, dòng lệnh có thể là:

   LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/x86_64-linux-gnu ./AdobeAIRInstaller.bin
   

Nếu thủ thuật LD_LIBRARY_PATH không hoạt động, bạn có thể thử cách này:

 • Tạo liên kết tượng trưng cho chuỗi vị trí của bạn mà bạn đã tìm thấy bằng các lệnh trước:

  sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0 /usr/lib/libgnome-keyring.so.0
  sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0.2.0 /usr/lib/libgnome-keyring.so.0.2.0
  
 • Sử dụng các lệnh sau cho hệ thống 32 bit:

  sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0 /usr/lib/libgnome-keyring.so.0
  sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0.2.0 /usr/lib/libgnome-keyring.so.0.2.0
  
 • Sau đó lặp lại bước 4 & 6 (bỏ qua 5, khi sự cho phép thực thi tập tin không thay đổi).

 • Loại bỏ các liên kết tượng trưng sau khi cài đặt Adobe AIR 2.6.0:

  sudo rm /usr/lib/libgnome-keyring.so.0
  sudo rm /usr/lib/libgnome-keyring.so.0.2.0
  

Tài liệu tham khảo:


225
2018-04-09 02:26Tuyệt quá! Nó đã được cài đặt. Bây giờ nếu tôi chỉ có thể cài đặt một gói AIR ... - BrianXP7
Không tôn trọng AIR LD_LIBRARY_PATH? Chỉ là hỏi thế thôi' - Alba Mendez
Tôi đã tạo một tài khoản chỉ để upvote +1 này - Paul Bellora
Tôi không thể có thể +1 bạn đủ. - Jonah
Nó không hoạt động với tôi trên Xubuntu 13.10. sudo apt-get install ia32-libs Gói ia32-libs không có sẵn, nhưng được giới thiệu bởi một gói khác. Điều này có thể có nghĩa là gói bị thiếu, đã bị lỗi thời hoặc chỉ có sẵn từ một nguồn khác. Tuy nhiên các gói sau thay thế nó: lib32asound2 lib32z1 lib32ncurses5 lib32bz2-1.0 ./AdobeAIRInstaller.bin /tmp/air.kmEATV/setup: lỗi khi tải thư viện được chia sẻ: libgtk-x11-2.0.so.0: không thể mở tệp đối tượng được chia sẻ: Không tệp hoặc thư mục đó - Slava Fomin II


Ubuntu 13.10, 14.04, 15.04 và 15.10 (64 bit)

 1. Cài đặt các thư viện i386, cần thiết để cài đặt và chạy thành công các ứng dụng Adobe Air và không khí.

  sudo apt-get install libxt6:i386 libnspr4-0d:i386 libgtk2.0-0:i386 libstdc++6:i386 libnss3-1d:i386 lib32nss-mdns libxml2:i386 libxslt1.1:i386 libcanberra-gtk-module:i386 gtk2-engines-murrine:i386
  
 2. cài đặt, dựng lên libgnome-keyring0:i386 gói.

  sudo apt-get install libgnome-keyring0:i386
  
 3. Tạo các liên kết đến gnome-keyring để Adobe Air có thể nhìn thấy nó.

  sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0 /usr/lib/libgnome-keyring.so.0
  
  sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0.2.0 /usr/lib/libgnome-keyring.so.0.2.0 
  
 4. Tải xuống trình cài đặt Adobe Air từ đây.

 5. Cho phép thực thi và sau đó chạy tệp .bin đó.

  sudo chmod +x AdobeAIRInstaller.bin
  sudo ./AdobeAIRInstaller.bin
  

Nguồn

Lưu ý cho Ubuntu 16.04 (64 bit)

Đối với Ubuntu 16.04 trở lên, hãy cài đặt gói libnss-mdns:i386 thay vì gói lib32nss-mdns. Điều này sẽ giải quyết vấn đề "Lỗi không tìm thấy gói" có liên quan đến gói đó.


43
2018-03-28 23:36Điều này cũng làm việc cho 14.04 - adosaiguas
Điều cần biết .. Tôi sẽ cập nhật câu trả lời của tôi. - Avinash Raj
Điều này cũng làm việc cho 15.04 (64bit). Cảm ơn. - Dmitry Wojciechowski
Cũng làm việc cho 15,10 (tôi đang sử dụng phiên bản phát triển) - Yana Agun Siswanto
16.04, có lỗi lib32nss-mdns đã mất tích. Khi trình cài đặt mở Gtk-Message: Failed to load module "overlay-scrollbar" Gtk-Message: Failed to load module "gail" Gtk-Message: Failed to load module "atk-bridge". Dường như đã cài đặt đúng. Nhưng các ứng dụng tôi cần AIR cho nhu cầu một phiên bản mới hơn: / - raphael


Cách khác, bạn có thể cài đặt một .deb dựng sẵn

Có không khí 2.6 (hỗ trợ Linux lần cuối) đây cho cả hai kiến ​​trúc (Cả hai đều sử dụng 32 bit bên dưới nhưng ít nhất nó hoạt động). Nhờ vào prusswan để chỉ nó ra.

Hãy chắc chắn rằng bạn có 32 bit libs nó sẽ cần:

sudo apt-get install ia32-libs

Tôi đã tải xuống bộ xử lý AMD64 (adobeair_2.6.0.19170_amd64.deb) và được cài đặt trên máy tính của tôi (am64 với chính xác Pangolin 12.04)

sudo dpkg -i adobeair_2.6.0.19170_amd64.deb

Sau đó, tôi đã cài đặt ứng dụng cần Adobe Air ngay từ đầu và nó đã hoạt động.

Bản cập nhật cho Ubuntu 13: 10+,

Đang thử kỹ thuật này, tôi nhận được "Gói ia32-libs-gtk chưa được cài đặt"

Tôi nhìn lên gói và cố gắng cài đặt những phụ thuộc và các gói liên quan khác mà tôi có thể nghĩ trực tiếp:

sudo apt-get install gtk2-engines:i386 libart-2.0-2:i386 libcairo2:i386 libcanberra-gtk0:i386 libdatrie1:i386 libgail-common:i386 libgconf2-4:i386 libgtk2.0-0:i386 liblua5.1-0:i386 libpango1.0-0:i386 libpixman-1-0:i386 libqt4-network:i386 libqt4-test:i386 libqtcore4:i386 libthai0:i386 libbonobo2-0:i386 libglade2-0:i386 libgnomecanvas2-0:i386 libidl0:i386 liborbit2:i386 libwmf0.2-7:i386 gtk2-engines-murrine:i386

Nhưng điều đó không có tác dụng cho deb hoặc nhị phân gốc.


18
2018-05-29 19:56Tôi đã tìm kiếm trên internet cao và thấp và liên kết cài đặt của bạn là liên kết duy nhất hoạt động. Lưu ý cho khách truy cập trong tương lai: nếu bạn đang sử dụng AdobeAIRInstaller.bin và nhận được Gtk WARNING **: cannot open display: lỗi, hãy thử điều này! - eleanor.mal
điều này dễ hơn nhiều jeffhendricks.net/?p=68 - realgt
Đào sâu hơn một chút so với nora và tìm thấy câu trả lời liên quan đến vấn đề "không thể mở màn hình". Vấn đề là bạn không thể có người dùng root kết nối với màn hình X trong Ubuntu (với các thiết lập mặc định), nhưng chúng ta cần chạy trình cài đặt của chúng ta với tư cách là root (không thiết kế). Đầu tiên cài đặt sux (switchuser với thông tin đăng nhập X). Cho phép người dùng root kết nối với màn hình X. Nhận cài đặt hiển thị hiện tại. Sau đó sử dụng sux để chuyển sang người dùng root. Chạy trình cài đặt với cài đặt hiển thị. 1. sudo apt-get install sux 2. /usr/bin/xhost + 3. echo $DISPLAY (sử dụng điều này trong bước 5) 4. sudo sux - 5. DISPLAY=:0.0 ./AdobeAIRInstaller.bin - Nicholi


Ubuntu 14.04 - 32 và 64 bit - Dễ dàng cài đặt .deb

Bởi vì cách mà multiarch hoạt động, bây giờ bạn có thể chỉ cần cài đặt tệp i386 .deb trên Ubuntu 64bit mới hơn và nó sẽ tự động cài đặt các phụ thuộc phù hợp. (Ngoài ra, 64 bit .deb chỉ là 32 bit được đóng gói lại với sự phụ thuộc vào ia32-libs)

 1. Tải xuống 32 bit (có ngay cả đối với Debian 64 bit) của bạn: http://update.devolo.com/linux/apt/pool/main/a/adobeair/adobeair_2.6.0.19170-devolo1_i386.deb (Cảm ơn câu trả lời của yuvilio) Gói 64 bit trên cùng một trang web là phiên bản đóng gói 32 bit, bạn sẽ gặp vấn đề nếu sử dụng gói 64 bit thay thế, sử dụng gói 32 bit cho cả hệ thống 32 bit và 64 bit Ubuntu 13.10+.

 2. Mở trong trung tâm phần mềm, nhấp cài đặt, dựng lên

  enter image description here Bỏ qua cảnh báo về chất lượng gói


Ngoài ra, nếu bạn có một trò chơi Steam yêu cầu Air, chỉ cần cài đặt và chạy trò chơi đó và nó sẽ cài đặt Air vào lần chạy đầu tiên của trò chơi.

Các trò chơi ví dụ sử dụng Air:

 • Defenders Quest
 • Anodyne (bị nhầm lẫn nếu bạn đã cài đặt Air, chạy sudo apt-get remove adobeair và thử trình cài đặt trò chơi một lần nữa vì nó đi kèm với Air)

Tôi tìm thấy chúng trong một Giảm giá hàng tuần để hỗ trợ một số dự án nguồn mở.


13
2018-03-30 11:46

Bước 1: Nhận một số Air Tiếp theo, tải xuống tệp Adobe Air .bin (liên kết trực tiếp tại đây).

Bước 2: Cài đặt

Mở một thiết bị đầu cuối (ứng dụng> Phụ kiện> Thiết bị đầu cuối) và điều hướng đến thư mục Tải xuống của bạn (hoặc thư mục mà bạn đã lưu tệp .bin).

* cd Download/

Chúng ta cần để tệp .bin có quyền cài đặt, vì vậy hãy nhập lệnh sau cẩn thận: -

* chmod +x AdobeAIRInstaller.bin

Bây giờ hãy cài đặt nó:

* ./AdobeAIRInstaller.bin

Tuy nhiên, cài đặt sẽ được nén và nếu mọi thứ ổn, một mục nhập trình đơn mới sẽ xuất hiện trong 'Ứng dụng> Phụ kiện' có tiêu đề 'Trình cài đặt ứng dụng Adobe Air'.


6
2018-01-10 04:14Điều này không hoạt động trên Ubuntu 13,10 x64 - Paul Gregoire


... cuối cùng sau một số rắc rối và sau nhiều tìm kiếm trên diễn đàn này, các trang google và các trang khác đã quản lý để làm điều đó. Đầu tiên tôi muốn cảm ơn cộng đồng đã cho tôi nhiều tham vọng hơn để làm điều đó, hơn là làm cho tôi bỏ thuốc lá để cài đặt AdobeAir.

Toàn bộ vấn đề là gói ia32-libs(Gói ia32-libs là một hack để nhận các gói 32 bit được cài đặt trên bản cài đặt 64-bit. Kể từ phiên bản Ubuntu 11.10 (Oneiric), Multi Arch đã được thêm vào. Một trong những mục tiêu của nó là loại bỏ gói ia32-libs) ... gói Canonical đã quyết định chấm dứt hỗ trợ cho nó.

Tất cả những gì tôi phải làm để cài đặt ia32-libs gói đã thêm repo này:

1- ''deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ hiếm nguồn vũ trụ bị hạn chế đa vũ trụ chính''

Tôi đã làm theo các bước từ hướng dẫn nhanh và dễ dàng này:

http://wiki.phoenixviewer.com/ia32-libs-in-ubuntu-13-10

2- sau đó trang này dẫn tôi đến điều này bước để cài đặt Adobe Air cho hệ thống 64 bit

www.thepowerbase.com/2013/06/how-to-install-adobe-air-in-ubuntu-13-04/

-----------------tài liệu mà tôi đã sử dụng:---------------

www.askubuntu.com/questions/87447/how-can-i-install-adobe-air
helpx.adobe.com/air/kb/archived-air-sdk-version.html
www.wiki.phoenixviewer.com/ia32-libs-in-ubuntu-13-10
www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=2181649
www.askubuntu.com/questions/91815/how-to-install-software-or-upgrade-from-old-  unsupported-release 

P.S. --- như Alvar đã lưu ý, Adobe Air dành cho Linux không còn được hỗ trợ ---


4
2017-11-06 09:08Kiểm tra liên kết này. Nó hoạt động tốt. tkalin.com/blog_posts/… - Michael Mikowski
@MichaelMikowski Liên kết của bạn đã giúp tôi. Các liên kết trên không có giải pháp thư viện đối phó thủ công mà không thể cài đặt được. Sau đó, tôi đã cài đặt AdobeAir. - ubuntico


Thật không may, nhiều năm muộn "Adobe AIR cho Linux không còn được hỗ trợ." theo những gì trang adobe nói. Sử dụng "AIR lưu trữ" có thể để có được phiên bản không được hỗ trợ, phiên bản 2.6.0 là mới nhất có sẵn. Nếu bạn cần cài đặt chương trình yêu cầu phiên bản mới hơn, bạn có thể vào hộp ảo với khách Windows.

Các bước đề xuất cho Ubuntu 16.10:

cho máy 32 bit

wget -O adobe-air_i386.deb http://drive.noobslab.com/data/apps/AdobeAir/adobeair_2.6.0.2_i386.deb
sudo dpkg -i adobe-air_i386.deb
sudo apt-get install -f && rm adobe-air_i386.deb

cho máy 64bit

wget -O adobe-air_amd64.deb http://drive.noobslab.com/data/apps/AdobeAir/adobeair_2.6.0.2_amd64.deb
sudo dpkg -i adobe-air_amd64.deb
sudo apt-get install -f && rm adobe-air_amd64.deb

Các bước đề xuất cho Ubuntu 16.04 / 14.04 / 12.04 / Linux Mint 18/17/13 (cả hai được trích xuất từ đây):

wget -O adobe-air.sh http://drive.noobslab.com/data/apps/AdobeAir/adobe-air.sh
chmod +x adobe-air.sh;sudo ./adobe-air.sh

1
2018-03-30 17:53

Tôi có Ubuntu 14.04 64 bit. Cách duy nhất để cài đặt Adobe Air làm việc cho tôi là làm theo phần đầu tiên của hướng dẫn cài đặt Balsamiq trên Ubuntu, đó là điều tôi đang cố gắng làm ngay từ đầu.

Bản tóm tắt ngắn gọn về các hướng dẫn đó: - Tải về trình cài đặt Adobe Air này - Cài đặt gói libgtk 32 bit (nhưng tôi đã bỏ qua bước này; nó không hoạt động đối với tôi và dường như không cần thiết) - Tạo liên kết tượng trưng cho hai tệp tin keyring libgnome - Làm cho trình cài đặt Adobe Air thực thi và chạy nó với sudo


0
2018-01-29 22:46