Câu hỏi Lỗi Debian 14 và Nvidia Prime


Tôi có một chiếc Asus S550CM với một chiếc Nvidia 635M. Tôi vừa cài đặt Ubuntu 14.04 và Prime 6.2 và Switch indicator 0.1 để thay đổi giữa Intel và chipset Nvidia của tôi và chỉ báo chuyển đổi cho tôi biết "sh1: glx info not found"Khi tôi cài đặt máy chủ Nvidia X, tôi không có gì về việc chuyển đổi giữa 2 chipset.

Bạn có một số ý tưởng ??


4
2018-04-21 10:09


gốc
Các câu trả lời:


Vui lòng cài đặt mesa-utils gói (sudo apt-get install mesa-utils) và tải lại chỉ báo hoặc khởi động lại hệ thống của bạn.


4
2018-04-21 11:19