Câu hỏi Làm thế nào để kích hoạt Glamour trên Ubuntu?


Làm cách nào để tôi bật Glamour chế độ tăng tốc đồ họa 2D với OpenGL trên Ubuntu?

Xem Chọn phương pháp tăng tốc trên Arch Linux wiki.


4
2018-04-15 18:24


gốc
Các câu trả lời:


GLAMOR là một thư viện tăng tốc sáp nhập vào X.Org Server 1.16 cung cấp khả năng tăng tốc 2D được triển khai trên OpenGL vì vậy trình điều khiển DDX X.Org không còn cần phải thực hiện các đường dẫn mã 2D cụ thể nữa. GLAMOR được thiết kế để trở nên phổ biến trong số các phần cứng hỗ trợ OpenGL / OpenGL ES.

Đối với Trusty, gói cài đặt là:

sudo apt-get install xserver-xorg-video-glamoregl

Và bạn cũng phải chỉnh sửa theo cách thủ công /usr/share/X11/xorg.conf.d/glamoregl.conf để kích hoạt nó.

Nguồn: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/Glamor/


4
2018-04-15 18:30