Câu hỏi Các ứng dụng trên tổng quan hoạt động của shell có hiển thị biểu tượng không?


Đây là tổng quan về hoạt động của gnome enter image description here

Đó là các loại đọc chậm hoặc tìm kiếm các ứng dụng trông rất giống nhau. Có ai biết cách hiển thị biểu tượng cùng với tên không? Tìm biểu tượng nhanh hơn nhiều


4
2018-02-18 20:55


gốc
Các câu trả lời:


kho lưu trữ GitHub với một extenstions Gnome-shell mà dường như làm những gì bạn đang tìm kiếm (mặc dù tôi đã không thử nó). Cài đặt nó bằng cách sử dụng:

git clone https://github.com/sustmi/gnome-shell-extensions-sustmi.git
mv gnome-shell-extensions-sustmi/windowoverlay-icons ~/.local/share/gnome-shell/extensions/windowoverlay-icons@sustmidown.centrum.cz

Có thể tìm thấy nguồn, bao gồm ảnh chụp màn hình, của bài đăng này đây.


4
2017-11-04 09:59