Câu hỏi Disk Image Mounter


Tôi đang trên Ubuntu 12.04 và tôi không tìm thấy Disk Image Mounter như một tùy chọn khi tôi nhấp chuột phải vào một tập tin ISO. Có thể giúp tôi với điều này? Cảm ơn!


4
2017-10-01 20:37


gốc
Các câu trả lời:


Gnome Disk Utility là một công cụ để quản lý ổ đĩa và phương tiện truyền thông. Bạn có thể cài đặt bên trong một thiết bị đầu cuối với lệnh này:

sudo apt-get install gnome-disk-utility

Điều này sẽ thêm 'Disk Image Mounter' vào menu ngữ cảnh khi nhấn chuột phải vào tập tin ISO.

enter image description here


5
2017-07-05 15:55Đã làm việc cho tôi trên ubuntu 15.04 - Denja


Trong Nautilus nhấp chuột phải vào tập tin ISO và lựa chọn đầu tiên trong menu ngữ cảnh là "Open with Archive Mounter".


-1
2017-10-01 22:08yeah, nhưng tôi thực sự quan tâm đến Disk Image Mounter như Archive Mounter chỉ được sử dụng để hiển thị, để thực hiện các sửa đổi, nó không hữu ích. - VRU