Câu hỏi Gnome 3.10 trên Ubuntu 13.04


Có thể cài đặt phiên bản gnome mới được phát hành (3.10) vào ngày 13.04 không? Nếu có thể thì làm sao?


4
2017-09-26 22:11


gốc
Các câu trả lời:


Để cài đặt Gnome 3.10 trên Ubuntu 13.04, chỉ cần nhấn Ctrl+Alt+T trên bàn phím để mở Terminal. Khi nó mở ra, hãy chạy (các) lệnh dưới đây:

sudo add-apt-repository ppa:ricotz/testing
sudo add-apt-repository ppa:gnome3-team/gnome3
sudo add-apt-repository ppa:gnome3-team/gnome3-staging
sudo apt-get update
sudo apt-get install gnome-shell

Tôi đã đi trước và cài đặt Gnome 3,10, chỉ để xem nếu có bất kỳ vấn đề với nó. Tôi đã cài đặt nó vào ngày 13.04, và không có vấn đề gì. Xem hình ảnh dưới đây.

enter image description here

enter image description here

enter image description here

enter image description here

Nguồn:LinuxG


4
2017-09-27 06:12Và điều này sẽ làm việc khi tôi đang ở trên gnome 3,8 bây giờ? Nó sẽ không gây rối mọi thứ? - aXept
Tôi không thấy lý do tại sao nó sẽ không hoạt động, cộng với bạn luôn có thể gỡ bỏ cài đặt nếu bạn không thích nó. Cá nhân tôi không thích hoặc sử dụng Gnome. - Mitch♦
Phương thức đó đã cài đặt phiên bản 3.9.92 và thay đổi từ GDM sang LightDM, một số cách để thay đổi lại GDM? Giống như nó tốt hơn .. - aXept
Cài đặt bằng Trung tâm Phần mềm hoặc từ thiết bị đầu cuối sudo apt-get install gdm - Mitch♦
Điều đó làm cho máy tính của tôi vô dụng .. Không có màn hình đăng nhập .. LightDM có được tôi trong, nhưng tôi thiếu một số phần của menu vv .. Bật tắt pop-up không có nút .. Thats một ví dụ .. - aXept