Câu hỏi Nâng cấp VirtualBox trên Ubuntu


Tôi muốn nâng cấp hộp ảo trên hộp Ubuntu Server 12.04 của tôi. Phiên bản gốc là 4.1 và phiên bản mới nhất là 4.2.

dpkg báo cáo rằng tôi cần phải gỡ cài đặt phiên bản cũ để cài đặt phiên bản mới. Tôi có bị mất bất kỳ dữ liệu nào trong quy trình này không?


4
2018-06-24 21:17


gốc


Cả VirtualBox-Ose và VirtualBox là 4.1 trong kho lưu trữ Ubuntu - ignis


Các câu trả lời:


Không - nó chỉ xóa / cài đặt lại ứng dụng. Tất cả các máy ảo và dữ liệu khác của bạn sẽ vẫn nguyên vẹn.


4
2018-06-24 21:20Vì vậy, khi cài đặt và mở phiên bản mới nhất, tôi sẽ thấy tất cả các máy ảo cũ của tôi vẫn còn? - user970638
Có, và nếu vì lý do nào đó bạn không thấy danh sách (chưa thấy điều đó xảy ra), bạn chỉ có thể thêm lại nó thông qua menu Machine-> Add. - Code Friendly