Câu hỏi Một số thư mục trong hạt nhân Linux src là gì?


Khi tôi giải nén mã nguồn hạt nhân Linux từ Kernel.org, có nhiều thư mục. Tôi biết phần lớn chúng chứa đựng và mục đích của chúng. Tuy nhiên, tôi không thể tìm ra hoặc tìm thấy trên Internet mục đích cho các công cụ, mẫu và các thư mục chặn. Ba thư mục này là gì và mục đích của chúng là gì?


4
2018-06-06 15:45


gốc
Các câu trả lời:


Tôi đã tìm ra rằng thư mục block chứa mã nguồn cho các trình điều khiển thiết bị khối, các ví dụ mẫu là lập trình mẫu và các công cụ chứa các công cụ để tương tác với hạt nhân.


4
2018-06-06 21:49Thư mục mẫu cũng chứa các mô-đun đã được bắt đầu, nhưng không có người duy trì nào đã tiếp quản. Các nhà phát triển hạt nhân mới có thể xem xét ở đây cho một mô-đun mà họ muốn phát triển cho nhóm nhân Linux. - Devyn Collier Johnson