Câu hỏi Làm thế nào để thay đổi chủ đề màu da cam sang cái gì khác?


Với Ubuntu, bạn có chủ đề màu da cam hiển thị khi bạn làm nổi bật nội dung nào đó hoặc nhấp vào nội dung nào đó. Màu cam đó rất dính. Làm thế nào tôi có thể thay đổi màu sắc đó thành một màu như màu xanh hoặc làm cho màu đó mờ hoặc thậm chí trong suốt.


4
2018-06-01 11:16


gốc
Các câu trả lời:


Bạn có thể tải xuống khá nhiều chủ đề từ Internet, nhưng bạn cũng có thể cài đặt Quế. Quế là một nhánh của GNOME Shell được sử dụng cho Linux Mint. Nó có thể cấu hình đầy đủ. Tuy nhiên, nó là khá phức tạp để cài đặt lúc đầu, và nó sẽ thay thế Unity, vì vậy nếu bạn chỉ muốn thay đổi chủ đề cơ bản, điều này có thể không được cho bạn.

Để tiếp tục, hãy mở terminal và nhập vào các lệnh sau.

sudo add-apt-repository ppa:gwendal-lebihan-dev/cinnamon-stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install cinnamon

2
2018-02-24 01:19

Từ Dash, mở System Settings hoặc thực hiện tìm kiếm Appearance và mở nó. Từ đó, bạn có thể thay đổi chủ đề hệ thống tổng thể. Nếu bạn muốn kiểm soát tốt hơn chủ đề của mình, hãy cài đặt gnome-tweak-tool


1
2018-06-01 14:26Làm thế nào để cài đặt nó thông qua thiết bị đầu cuối. - Apad121
sudo apt-get install gnome-tweak-tool Nó sẽ hiển thị trong Dash là "Cài đặt nâng cao" và thêm một vài chủ đề mới để bạn lựa chọn. Bạn có thể cài đặt GTK-3 chủ đề có sẵn từ các nguồn trên Internet. - douggro


Bạn có thể tìm thấy rất nhiều chủ đề trên Trang web này.

Bạn có thể cài đặt các chủ đề này bằng cách sử dụng Unity Tweak Tool.

sudo apt-get install unity-tweak-tool


1
2018-03-23 09:00