Câu hỏi Ubuntu 13.04 Khay Pidgin


Không hiển thị trạng thái hiện tại của pidgin trong khay hệ thống. Trạng thái luôn là Ngoại tuyến.

làm thế nào tôi có thể sửa lỗi này?

ps: pidgin hoạt động tốt.


4
2018-05-03 10:53


gốc


và cũng không hiển thị thông báo khi có tin nhắn mới nữa. - Bachi


Các câu trả lời:


Tôi thấy rằng nếu bạn bật plugin Libnotify Popups (pidgin-libnotify) trong Tools-> Plugins thì vấn đề này sẽ được giải quyết. Bạn có thể đặt trạng thái của mình thông qua menu khay hệ thống và bạn cũng có thể đóng cửa sổ Danh sách bạn bè Pidgin và nó sẽ vẫn chạy. Nếu bạn không muốn thông báo, bạn cũng có thể định cấu hình plugin này trong trình đơn Plugin.


4
2018-05-09 18:20Điều này làm việc, cảm ơn. - Andrei Glingeanu


Khả năng khác là cài đặt, nếu bạn không có, plugin cho Pidgin được gọi là Chỉ báo Ubuntu.

Bật plugin này trong Công cụ -> bổ sung và tận hưởng nó!


0
2018-05-02 12:44