Câu hỏi Bạn có thể chạy các công cụ dòng lệnh trên Ubuntu Touch không?


Có cách nào để chạy các công cụ dòng lệnh trên Ubuntu Touch không?

Tôi có thể chạy những thứ như vim, gcc, ssh trong một ứng dụng đầu cuối không? Hoặc là liên lạc hoàn toàn rời khỏi thế giới Linux bình thường, và nó có thể chỉ chạy "ứng dụng" được viết riêng cho nền tảng này không?


4
2018-03-19 16:17


gốc
Các câu trả lời:


Tất nhiên bạn có thể chạy tất cả các chương trình không có đầu ra đồ họa thông qua dòng lệnh trên Ubuntu Touch. Nó chỉ là ngay bây giờ không có thiết bị đầu cuối có sẵn trên thiết bị chính nó.

Điều đó có nghĩa rằng bạn chỉ có thể gọi lệnh thông qua adb hoặc thông qua ssh.

Nhưng thiết bị đầu cuối sẽ sớm có IMHO.


4
2018-03-19 16:25