Câu hỏi Làm cách nào để ngăn chặn Nautilus khỏi cửa sổ bật lên khi tôi gắn thiết bị (điện thoại, USB, v.v ...)? [bản sao]


Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây:

Tôi vừa nâng cấp lên Raring từ 12.10 và có một hành vi mới gây phiền nhiễu. Mỗi khi tôi đính kèm một thiết bị, hoặc tệ hơn, khởi động lại điện thoại của tôi, Nautilus ném lên một cửa sổ pop-up với nội dung hệ thống tập tin. Tôi không nhớ automounting, trên thực tế, thường tôi thích nó, nhưng tôi thực sự không cần nautilus để bật lên một cửa sổ. Tôi khởi động lại điện thoại của tôi rất nhiều khi tôi đang làm việc trên nó và do đó điều này là rất khó chịu.


4
2018-03-08 16:35


gốc
Các câu trả lời:


Đi tới: Cài đặt hệ thống ...> (Hệ thống) Chi tiết> Removable Media

Chọn cách xử lý phương tiện


4
2018-03-08 17:48