Câu hỏi Hình ảnh MAAS và không phải ubuntu


Tôi có thể cài đặt một hệ điều hành khác trên Ubuntu bằng cách sử dụng MAAS không?

Ví dụ tôi có thể cài đặt Windows không? Hoặc Solaris?


4
2018-01-04 11:32


gốc
Các câu trả lời:


Xin lỗi, chỉ có Ubuntu hiện được hỗ trợ.


4
2018-01-04 21:29

Kể từ MAAS 1.7 (phát hành vào tháng 11 năm 2014) nó hỗ trợ nhiều hệ điều hành hơn so với Ubuntu.

Từ phát hành bài đăng trên blog:

Cụ thể, MAAS hiện có thể cung cấp Windows Server 2012 RT / Hyper-V, CentOS, RHEL, SLES và OpenSUSE. Việc cài đặt được thực hiện bằng cách sử dụng cùng một cơ chế một lần được sử dụng để triển khai Ubuntu, thường cung cấp cho người dùng một hệ thống đang chạy dưới 8 phút trên một SSD (hoặc khoảng 25 phút trên một HDD).


0
2018-05-18 06:40