Câu hỏi Làm thế nào để cài đặt mpeg-4 aac và bộ giải mã h.264 trên Ubuntu 10.10? [đã đóng]


Tôi đang cố gắng phát video yêu cầu các plugin được đề cập ở trên. Tôi đã xem xét một vài câu trả lời về chủ đề này ở đây nhưng nó đã không giải quyết được vấn đề cho tôi.

Những gì tôi đã thử cho đến bây giờ:

  1. sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras  ... Nhưng điều này có một số vấn đề và bỏ qua tải xuống một số gói ... do đó, toàn bộ điều không được tải xuống hoàn toàn.

  2. Tôi đã thử sudo add-apt-repository "deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu $(lsb_release -sc) main universe restricted multiverse"  để thêm các kho lưu trữ ở trên vào source.list của ubuntu để tải xuống các địa điểm nhưng nó không giúp được gì.

Bất cứ ai cũng biết những gì khác tôi có thể cố gắng để có được điều này làm việc?


4
2018-01-02 08:45


gốc


Ubuntu 10.10 không được hỗ trợ nữa, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất 12.10 hoặc 12.04 LTS. - Uri Herrera
Khó khăn để nhận hỗ trợ cho phiên bản không được hỗ trợ. - Nick Thom
@ UriHerrera - Bạn có nghĩa là một cài đặt mới của ubuntu 12.10 / 12.04 LTS hoặc bạn có nghĩa là tôi cần phải nhận được các gói codec có nghĩa là cho các phiên bản 12.x của Ubuntu? Tôi sẽ cần trợ giúp trong trường hợp sau vì tôi không chắc chắn nơi / cách tải xuống ... - user481913
Nâng cấp hệ điều hành của bạn và cài đặt ubuntu-restricted-extras gói. - Uri Herrera
@ UriHerrera Tôi có thể chạy bản cập nhật để nâng cấp hệ điều hành hay không cần cài đặt mới này? - user481913


Các câu trả lời:


Bạn sẽ phải tải xuống codec. Để cài đặt độc quyền codec gõ như sau trong cửa sổ đầu cuối.

sudo apt-get install gstreamer0.10-pitfdll gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-plugins-bad gstreamer0.10-plugins-bad-multiverse gstreamer0.10-plugins-ugly gstreamer0.10-plugins-ugly-multiverse

Một khi bạn đã cài đặt các codec bạn sẽ có thể phát hầu như bất kỳ định dạng âm thanh / video nào.

Tôi cũng khuyên bạn nên nâng cấp lên 12.04 LTS.


4
2018-01-02 09:42Tất cả đều chứa trong ubuntu-restricted-extras gói ..., bạn đã thử nghiệm điều này trên Maverick chưa? điều này có hiệu quả với bạn trên Maverick không ?. - Uri Herrera
Yeah nó đã làm việc trên Maverick .. - Mukund
@Mukund - Tôi đã thử lệnh cho phiên bản 32 bit, tuy nhiên tôi đã gặp phải các lỗi sau. 1) Có vấn đề và -y đã được sử dụng mà không cần --force-yes. Vì vậy, tôi đã thay thế -y bằng --force-yes và thử lại ... Lần này có vấn đề khi tải xuống một số gói nhất định, tức là không có vấn đề gì. 2 2) Không tìm nạp được archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/multiverse/g/…  404 Không tìm thấy [IP: xxx.xxx.xxx.xxx 80] Thử chạy lệnh apt-get update hoặc --fix-missing. Vậy tiếp theo là gì? - user481913