Câu hỏi Làm thế nào để vô hiệu hóa console-kit-daemon trong Xubuntu 12.10?


Tôi chỉ muốn biết cách vô hiệu hóa console-kit-daemon trong Xubuntu 12.10.

Lý lịch

Trong những tháng gần đây, tôi đã thử dùng Ubuntu và tôi gặp lỗi bộ nhớ liên quan đến console-kit-daemon đã sinh ra quá nhiều luồng và đang ăn khoảng 500MB bộ nhớ ... Tôi đã chuyển sang bản phân phối Xubuntu, để kiểm tra xem môi trường Desktop có phải là vấn đề không, nhưng không. Gần đây, tôi gặp vấn đề tương tự trong Xubuntu 12.10. Bây giờ tôi muốn thử vô hiệu hóa dịch vụ này để xem liệu nó có thể khắc phục được vấn đề liên quan đến bộ nhớ hay không.


4
2018-01-06 16:53


gốc
Các câu trả lời:


Vui lòng làm theo các bước sau để vô hiệu hóa nó:

  1. Giết quá trình console-kit-daemon nếu nó vẫn đang chạy. Bạn có thể dùng pkill hoặc là kill lệnh và sử dụng: $ps aux| grep console-kit-daemon để có được id của quá trình.
  2. Xóa tệp /usr/share/dbus-1/system-services/org.freedesktop.ConsoleKit.service (hoặc di chuyển nó đến một số nơi mà bạn có thể khôi phục lại nó, nếu cần thiết). Nếu không thể tìm thấy tệp này ở đây, vui lòng sử dụng locate/find lệnh để tìm tệp này.
  3. Khởi động lại và bạn sẽ thấy rằng giao diện điều khiển-kit-daemon không còn tự động khởi động.

Nếu nó không hoạt động, vui lòng hỏi hoặc bạn có thể thử loại bỏ dịch vụ này từ thư mục /etc/init.d/ nếu có hoặc sử dụng lệnh dịch vụ để dừng dịch vụ này.


4
2018-01-06 17:08