Câu hỏi Liệu 64bit ubuntu có bộ nhớ nhiều hơn 32bit hoặc là "lượng tử" đòi hỏi nhiều hơn "chính xác"?


Tôi vừa mới cài đặt 12.10 64bit và tôi nhận thấy sự gia tăng sử dụng bộ nhớ. Tôi đã sử dụng 12.04 32bit và chạy khoảng ~ 400mb khi khởi động (gnome3 no effects) + firefox, giờ đây máy sử dụng khoảng ~ 600 mb.


4
2018-01-07 21:30


gốc
Các câu trả lời:


Hệ điều hành và ứng dụng 64 bit yêu cầu RAM nhiều hơn 32 bit, xem câu trả lời này để biết chi tiết: https://askubuntu.com/a/70551/14564

Mặc dù Ubuntu mới hơn cũng yêu cầu RAM (hoặc ít hơn) hơn RAM cũ hơn, sự khác biệt giữa 400Mb và 600Mb phù hợp với sự khác biệt giữa mức tiêu thụ bộ nhớ của hệ điều hành 32 và 64 bit.


4
2018-01-07 21:34