Câu hỏi Cách dễ nhất để kiểm tra tuổi thọ pin?


Tôi muốn kiểm tra tuổi thọ pin của ubuntu 12.10 trên chiếc T520 của tôi. Có bất kỳ tập lệnh hoặc công cụ nào để đăng nhập vào một tệp không? Tôi thấy khoảng 3 giờ sử dụng.


4
2017-10-21 17:04


gốc
Các câu trả lời:


Trong thống kê Power, bạn có thể xem biểu đồ với tất cả thông tin bạn cần.

Power Statistics > Laptop battery > History/Statistics

4
2017-10-21 17:46Power Statistics> Pin máy tính xách tay> Lịch sử / Thống kê - Alex Seicean