Câu hỏi Cửa sổ mới được đặt quá cao và thanh công cụ cửa sổ sẽ chạy phía sau


Tôi đã thay đổi một số cài đặt trong compiz và bây giờ các cửa sổ mới được đặt quá cao và phía sau bảng điều khiển. Các cài đặt mà tôi đã thay đổi chỉ vô hiệu hóa hiệu ứng hình ảnh. nó thực sự gây phiền nhiễu để luôn kéo các cửa sổ xuống. Có một điểm tương tự câu hỏi mặc dù không có câu trả lời thực sự nào được đưa ra.

Cùng một vấn đề cũng tồn tại với hình nền. Nó được đặt phía sau bảng điều khiển và bạn không thể nhìn thấy một phần của hình ảnh.


4
2017-10-19 16:01


gốc
Các câu trả lời:


Kiểm tra xem bạn có vô tình tắt tính năng "Đặt Windows" trong cài đặt "Quản lý cửa sổ" trong ccsm không. Tôi đã có một vấn đề tương tự như bạn, và kích hoạt lại "Đặt Windows" cố định nó cho tôi.


4
2017-10-19 22:00Có điều này hoạt động. Nhưng bạn cũng có sth để nói về các hình nền mà đi đằng sau bảng điều khiển? - rowman