Câu hỏi Làm thế nào để cài đặt Skype phiên bản 4 trong Kubuntu 12.04?


Tôi đã cố gắng cài đặt Skype trong phiên bản Kubuntu 12.04 của tôi, nhưng nó thậm chí sẽ không bắt đầu cài đặt. Tôi đã tất nhiên phiên bản .deb (để được chính xác các tập tin: 'skype-ubuntu_4.0.0.8-1_i386.deb'), làm cho tập tin đó thực thi và nhấp đúp vào nó. ..... không có phản ứng! ... Làm gì bây giờ? Với các bước đã đề cập ở trên, tôi đã thành công với Skype để cài đặt và làm việc trong Ubuntu 12.04.


4
2017-10-12 15:17


gốc


Chào mừng bạn đến với AskUbuntu. Bạn đã thử 'sudo dpkg –install skype-ubuntu_4.0.0.8-1_i386.deb' - penreturns
Vâng! Tuyệt quá! Cảm ơn bạn rât nhiêu


Các câu trả lời:


Từ Đây:

Bạn cần phải thêm một kho lưu trữ bổ sung:

sudo add-apt-repository "deb http://archive.canonical.com/ $(lsb_release -sc) partner"

Và sau đó bạn sẽ có thể thêm nó từ apt:

sudo apt-get update && sudo apt-get install skype

4
2017-10-12 16:12