Câu hỏi Có một mạng lưới hack Ubuntu phái sinh? [đã đóng]


Có một dẫn xuất Ubuntu có cơ sở như hack mạng được phát triển bởi cộng đồng / các dẫn xuất ubuntu không chính thức?


4
2017-10-02 13:17


gốc


Những gì bạn có nghĩa là bằng cách hack mạng? - Frantique
Tôi có nghĩa là một dẫn xuất Ubuntu với một số công cụ để hack một mạng - lambda23
Theo ý kiến ​​của tôi, đây là chủ đề không có dẫn xuất chính thức như vậy ... - TheXed


Các câu trả lời:


BlackBuntu, BackTrack, nUbuntu ... Nhưng làm ơn, đừng dùng chúng cho những công việc dơ bẩn, được không?


4
2017-10-02 13:28