Câu hỏi Làm thế nào để xem quá trình thay vì màn hình Splash Trong khi khởi động bằng cách nhấn một phím?


Tôi đang trên ubuntu 16.04, và vài ngày trở lại tôi đã gặp vấn đề khởi động chậm và khi khởi động, tôi vô tình nhấn phím trên bàn phím và thay vì biểu tượng ubuntu hiển thị tất cả quá trình nền đang diễn ra trong khi khởi động. đó là chìa khóa.

Ai đó có thể hướng dẫn tôi Làm thế nào để xem quá trình nền trong khi khởi động, tôi biết các giải pháp khác của việc cập nhật các tập tin grib và loại bỏ "khá giật gân". Tôi muốn biết chìa khóa mà khi nhấn cho thấy các quá trình bắt đầu khi khởi động?


4
2018-02-12 06:21


gốc
Các câu trả lời:


Để tắt màn hình giật gân và hiển thị các thông báo khởi động trong Ubuntu, nhấn Esc Chìa khóa.

Màn hình giật gân động được điều khiển bởi một gói gọi là Plymouth mà bạn có thể google để tìm thêm tùy chọn.


3
2018-02-12 07:48