Câu hỏi Làm thế nào để hiệu chỉnh màn hình của tôi trên Ubuntu 16.04?


Không có cấu hình màu nào có sẵn cho màn hình của tôi (Samsung SMB1630N) hoạt động bình thường và tôi không thể tìm thấy bất kỳ tùy chọn nào để tự hiệu chỉnh nó. Tôi đã tìm kiếm một phiên bản cập nhật của Trình quản lý màu GNOME nhưng không có phiên bản nào cho Ubuntu 16.04.


4
2018-02-15 13:13


gốc
Các câu trả lời: