Câu hỏi Làm thế nào tôi có thể ngăn chặn wifi tự động ngắt khi không hoạt động


Sau vài phút khi máy tính xách tay của tôi không hoạt động, nó sẽ tự động khóa màn hình và ngắt kết nối khỏi mạng không dây và sau đó kết nối lại khi tôi mở khóa màn hình. Có thể thay đổi điều này không? (vì vậy tải xuống của tôi có thể tiếp tục trong khi máy tính xách tay của tôi không hoạt động)


4
2017-08-21 10:34


gốc
Các câu trả lời: