Câu hỏi đi đến hàng trong gedit


Làm thế nào chúng ta có thể đi đến một dòng cụ thể trong gedit? tôi sử dụng Ctrl+L nhưng không có gì cho thấy yêu cầu đường nào. Tôi tìm thấy những chìa khóa trong đây


3
2018-05-04 16:52


gốc
Các câu trả lời:


Vui lòng thử Ctrl+tôi, phím tắt phải được chỉ định trong menu "Tìm kiếm".

Không phải vậy Ctrl+L, đó là để mở một vị trí. Ví dụ: một trường hợp sử dụng là khi bạn mở hộp thoại "mở tài liệu", bạn có thể chuyển sang thanh vị trí bằng Ctrl+L (như trong các trình duyệt web).


12
2018-05-04 16:57fisrt của bạn là đúng;) ctrl + i. hãy chỉnh sửa để nắm đấm của bạn - Mohammad Reza Rezwani
Aah Tôi thấy sự nhầm lẫn. Tôi đã viết hoa "i" để nó nổi bật, tôi không có ý định đề nghị sử dụng Shift. Đã chỉnh sửa câu trả lời, cảm ơn. - Swarnendu Biswas