Câu hỏi Máy tính xách tay của tôi có kết nối Internet trong khi cài đặt không?


Tôi chỉ có thể sử dụng mạng không dây trong khi cài đặt Ubuntu ngay bây giờ.

Trình cài đặt cho biết kết quả tốt nhất, đảm bảo máy tính được kết nối với internet. Tôi đã tự hỏi nếu không kết nối với internet, sẽ có một vấn đề? Có một số biện pháp khắc phục sau khi cài đặt mà không cần kết nối với internet không?

Cảm ơn!


3
2018-02-09 23:14


gốc
Các câu trả lời:


Bạn không cần phải có máy tính kết nối với Internet tại thời điểm đó bởi vì bạn có thể cập nhật ngay sau khi cài đặt. Nó chỉ làm cho mọi thứ nhanh hơn cho bạn khi bạn có nó cuối cùng và chạy.


4
2018-02-09 23:17Gói ngôn ngữ được tải xuống sau (khi có kết nối). Khi bạn khởi động hệ thống ubuntu mới, bạn sẽ được hỏi có muốn cài đặt các gói ngôn ngữ và bản địa hóa bị thiếu ... - c0de