Câu hỏi Tôi muốn xóa một bài đăng ngẫu nhiên mà tôi đã thực hiện trên paste.ubuntu.com trong khi sử dụng Bootrepair


Tôi muốn tìm hiểu là MBR thể chất là (Tôi có một máy tính multiboot với một số HD) và Bootrepair đã thực hiện công việc của mình.

Sau đó tôi phát hiện ra rằng ngoài thông tin riêng tư kiểm soát của tôi đã được gửi đến http://paste.ubuntu.com. Tôi thực sự muốn xóa bài đăng đó bằng dữ liệu của mình (Và tôi nghĩ rằng trước khi gửi thông tin trên internet, yêu cầu xác nhận sẽ thông minh và thông minh. Bạn không?).

Vì vậy, vui lòng: Có cách nào đơn giản để xóa hoặc chỉnh sửa một trang như http://paste.ubuntu.com/xxxxxx?


3
2018-01-16 08:54


gốc
Các câu trả lời:


Tôi tin rằng bạn có thể gửi email tới rt@ubuntu.com và yêu cầu họ xóa bài đăng nhưng không mong đợi việc xóa nhanh. rt @ là bí danh cho trình xử lý vé nội bộ của họ (Request Tracker).1

1Nguồn: Trả lời câu hỏi Tôi có thể nhận địa chỉ email @ ubuntu.com cho sự kiện liên quan đến Ubuntu mà tôi đang tổ chức không? bởi Oli


3
2018-01-16 08:59

Bạn không thể xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ trang nào trên paste.ubuntu.com bản thân bạn. Cách duy nhất để duy trì khá an toàn là xóa các liên kết của trang bạn đã dán nội dung.

Nguồn:

Cách xóa trang trên paste.ubuntu.com


0
2018-01-16 08:59