Câu hỏi Ubuntu Một cửa hàng nhạc - bằng tiền của tôi?


Tôi thực sự tò mò về cửa hàng âm nhạc Ubuntu One, nhưng tôi nhận thấy tất cả giá đều bằng € và quốc gia của tôi không sử dụng đồng Euro. Liệu UOMS có thể dịch giá thành sek cho tôi không?


3
2018-05-16 20:08


gốc
Các câu trả lời:


Không có hỗ trợ cho việc thay đổi tiền tệ hiển thị trong cửa hàng. Vì các giao dịch mua qua thẻ tín dụng nên không có bất kỳ vấn đề nào khi thực hiện giao dịch mua với tỷ giá hối đoái hiện tại đang được sử dụng cho giao dịch.


2
2018-05-17 08:53