Câu hỏi Tải CPU rất cao trên HP Pavillon DV6 2106


Tôi có mẫu HP Pavillon DV6 2106. Nó có cpu lõi i7 của Intel. Khi tôi cài đặt ubuntu, tải CPU là rất cao và nó cảm thấy như nó sắp tan chảy. Làm thế nào tôi có thể đối phó với vấn đề này?


3
2018-01-19 20:16


gốc


Bạn có một ý tưởng tại sao tải CPU là quá cao hoặc là bạn chỉ nghe người hâm mộ quay ở mức tối đa và tin rằng, do đó tải CPU phải cao? - Cat
Xin vui lòng chỉnh sửa câu hỏi của bạn và thêm đầu ra của lspci -k | grep -EA2 'VGA|3D' lệnh đầu cuối. - Pilot6
Câu hỏi có lẽ là về CPU FAN, không phải là CPU LOAD. - Pilot6
@ Pilot6. Tôi chỉ nghe thấy tiếng quạt với vòng quay tối đa tạo ra tiếng động lớn - hilary clinton
Đặt thành tần số tối đa trên CPU hoặc đặt thống đốc thành Hiệu suất - userDepth


Các câu trả lời: