Câu hỏi Làm thế nào để làm cho mạng cầu nối không dây làm việc với khách linux trong kvm / qemu?


Tôi đang chạy hình ảnh đám mây ubuntu 13.10 trên kvm / qemu. Mạng khách hoạt động tốt trong chế độ NAT khi không dây. Mạng cầu nối có dây (eth0 + macvtap) cũng hoạt động tốt. Khi chạy mạng cầu nối không dây (wlan0 + macvtap), khởi động của khách bị kẹt ở "được cập nhật. Opts: (null)".

Mặt khác, mạng cầu nối không dây hoạt động tốt với virtualbox, vì vậy tôi cho rằng đây không phải là vấn đề cơ bản mà không thể giải quyết được.

Phần còn thiếu để kết nối mạng cầu nối không dây hoạt động trên kvm / qemu là gì?


3
2017-12-13 09:13


gốc
Các câu trả lời: