Câu hỏi mỗi vùng chứa lxc của người dùng


Tôi chắc chắn tôi đã thấy cách thực hiện điều này trên một trang web quanh một nơi nào đó. Nhưng có thể thiết lập hệ thống của bạn để khi bạn tạo người dùng trên máy của mình, họ đăng nhập vào thùng chứa LXC của riêng mình không?


3
2018-03-01 02:19


gốc
Các câu trả lời:


Bạn có thể thiết lập điều này bằng cách thiết lập vỏ của người dùng để chroot vào container LXC bằng cách sử dụng các công cụ được cung cấp bởi LXC.


0
2018-03-01 03:31cảm ơn cho câu trả lời, nhưng bạn có thể cung cấp chỉ là một chút chi tiết hơn wee. Hoặc một ví dụ sẽ tốt hơn - user132151
Vui lòng cụ thể hơn: lxc-attach, lxc-console, lxc-execute hoặc một cái gì đó khác? - Daniel Alder