Câu hỏi Đồng cảm không hiển thị trong menu nhắn tin


Tôi chỉ cài đặt 12.10 và nhận thấy rằng, ngay cả khi tôi đã thêm nhiều tài khoản vào Tài khoản Trực tuyến và tôi thực sự sử dụng sự đồng cảm để trò chuyện, nó không có trong Menu Nhắn tin hoặc trong bất kỳ điểm nào khác của khay.

Điều này có nghĩa rằng nếu tôi đóng nó, nó vẫn mở nhưng không thể tiếp cận và tôi phải bắt đầu lại từ dấu gạch ngang.

Làm thế nào tôi có thể tích hợp nó trong menu nhắn tin (không phải đây là mặc định?) Hoặc, ít nhất, làm cho nó hiển thị cho tôi một biểu tượng khay?


3
2017-10-26 11:08


gốc
Các câu trả lời:


Mở Dash và nhập Startup Applications. Kích hoạt Chat dịch vụ. Nếu bạn không có nó, bạn có thể tạo nó với:

Tên: Trò chuyện

Lệnh: chỉ thị thần giao cách cảm

Mô tả: Dịch vụ chỉ thị Telepathy


0
2017-11-20 15:57Điều đó đã có tác dụng, nhưng tôi đã cài đặt lại toàn bộ hệ điều hành vì nó quá không ổn định. - dadexix86