Câu hỏi Tôi có thể gỡ bỏ Gnome nếu Ubuntu là bản cài đặt gốc của tôi không?


Tôi đã cài đặt Ubuntu với Unity và tôi cũng đã cài đặt Kubuntu. Tôi thích kubuntu và muốn loại bỏ Unity và tất cả các chương trình gnome. Tôi đã tự hỏi, vì đó là Môi trường Máy tính để bàn ban đầu của tôi, sẽ loại bỏ nó ảnh hưởng đến tôi hoặc thậm chí có thể? Nếu có, tôi không biết chính xác cách hiển thị sẽ tuyệt vời như thế nào. Cảm ơn


2
2018-03-08 06:16


gốc
Các câu trả lời:


Có, bạn chắc chắn nhất có thể, mặc dù nó là DE ban đầu của bạn.
 Để làm điều đó, hãy chạy lệnh sau rất dài:

sudo apt-get remove adium-theme-ubuntu aisleriot apg apport-gtk aptdaemon aptdaemon-data apturl at-spi2-core bamfdaemon banshee banshee-extension-soundmenu banshee-extension-ubuntuonemusicstore baobab binfmt-support bluez-gstreamer branding-ubuntu brasero brasero-cdrkit brasero-common checkbox checkbox-gtk cli-common compiz compiz-core compiz-gnome compiz-plugins-default compiz-plugins-main-default compizconfig-backend-gconf deja-dup desktop-file-utils dmz-cursor-theme doc-base duplicity empathy empathy-common eog espeak espeak-data evince evince-common evolution-data-server evolution-data-server-common example-content file-roller firefox firefox-globalmenu firefox-gnome-support gamin gbrainy gcalctool gcc gcc-4.6 gconf2 gconf2-common gedit gedit-common geoclue geoclue-ubuntu-geoip ginn gir1.2-appindicator3-0.1 gir1.2-atk-1.0 gir1.2-atspi-2.0 gir1.2-dbusmenu-glib-0.4 gir1.2-dbusmenu-gtk-0.4 gir1.2-dee-0.5 gir1.2-freedesktop gir1.2-gconf-2.0 gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-gmenu-3.0 gir1.2-gnomebluetooth-1.0 gir1.2-gtk-2.0 gir1.2-gtk-3.0 gir1.2-gtksource-3.0 gir1.2-indicate-0.6 gir1.2-launchpad-integration-3.0 gir1.2-notify-0.7 gir1.2-pango-1.0 gir1.2-peas-1.0 gir1.2-soup-2.4 gir1.2-totem-1.0 gir1.2-totem-plparser-1.0 gir1.2-unity-4.0 gir1.2-vte-2.90 gir1.2-webkit-3.0 gir1.2-wnck-3.0 gksu gnome-accessibility-themes gnome-bluetooth gnome-codec-install gnome-control-center gnome-control-center-data gnome-desktop-data gnome-desktop3-data gnome-disk-utility gnome-font-viewer gnome-games-common gnome-icon-theme gnome-icon-theme-symbolic gnome-keyring gnome-mahjongg gnome-media gnome-menus gnome-nettool gnome-online-accounts gnome-orca gnome-power-manager gnome-screensaver gnome-screenshot gnome-search-tool gnome-session gnome-session-bin gnome-session-canberra gnome-session-common gnome-settings-daemon gnome-sudoku gnome-system-log gnome-system-monitor gnome-terminal gnome-terminal-data gnome-user-guide gnome-user-share gnome-utils-common gnomine gstreamer0.10-gconf gstreamer0.10-nice gstreamer0.10-plugins-base-apps gstreamer0.10-tools gtk2-engines gtk2-engines-murrine gtk3-engines-unico gucharmap guile-1.8-libs gvfs gvfs-backends gvfs-bin gvfs-fuse gwibber gwibber-service gwibber-service-facebook gwibber-service-identica gwibber-service-twitter humanity-icon-theme hwdata ibus ibus-gtk3 ibus-pinyin ibus-pinyin-db-android ibus-pinyin-db-open-phrase ibus-table indicator-application indicator-appmenu indicator-datetime indicator-messages indicator-power indicator-session indicator-sound indicator-status-provider-mc5 intel-gpu-tools jockey-gtk language-selector-gnome launchpad-integration libappindicator0.1-cil libappindicator1 libappindicator3-1 libatk-adaptor libatkmm-1.6-1 libatspi2.0-0 libavahi-glib1 libavahi-gobject0 libavahi-ui-gtk3-0 libbamf0 libbamf3-0 libboost-serialization1.46.1 libbrasero-media3-1 libburn4 libc-dev-bin libc6-dev libcairo-perl libcairomm-1.0-1 libcamel-1.2-29 libcanberra-gtk-module libcanberra-gtk0 libcanberra-gtk3-0 libcanberra-gtk3-module libcap2-bin libcdio-cdda0 libcdio-paranoia0 libcdio10 libcompizconfig0 libcroco3 libdbus-glib1.0-cil libdbus1.0-cil libdconf-dbus-1-0 libdconf-qt0 libdconf0 libdecoration0 libdee-1.0-1 libdotconf1.0 libebackend-1.2-1 libebook1.2-12 libecal1.2-10 libedata-book-1.2-11 libedata-cal-1.2-13 libedataserver1.2-15 libedataserverui-3.0-1 libespeak1 libevent-2.0-5 libevince3-3 libexempi3 libfolks-telepathy25 libfolks25 libgail-3-0 libgail-3-common libgail-common libgail18 libgamin0 libgck-1-0 libgconf2-4 libgconf2.0-cil libgcr-3-1 libgd2-xpm libgdata-common libgdata1.7-cil libgdata13 libgdiplus libgdu-gtk0 libgdu0 libgee2 libgeoclue0 libgexiv2-0 libgkeyfile1.0-cil libgksu2-0 libglew1.5 libglewmx1.5 libglib-perl libglib2.0-bin libglib2.0-cil libglib2.0-data libglibmm-2.4-1c2a libgmime-2.4-2 libgmime2.4-cil libgnome-bluetooth8 libgnome-control-center1 libgnome-desktop-3-2 libgnome-media-profiles-3.0-0 libgnome-menu-3-0 libgnome-menu2 libgnome2-common libgnomekbd-common libgnomekbd7 libgnomevfs2-0 libgnomevfs2-common libgoa-1.0-0 libgomp1 libgpod-common libgpod4 libgrip0 libgssdp-1.0-2 libgstfarsight0.10-0 libgtk-3-0 libgtk-3-bin libgtk-3-common libgtk-sharp-beans-cil libgtk-vnc-2.0-0 libgtk2-perl libgtk2.0-cil libgtkmm-3.0-1 libgtksourceview-3.0-0 libgtksourceview-3.0-common libgtkspell0 libgtkspell3-0 libgtop2-7 libgtop2-common libgucharmap-2-90-7 libgudev1.0-cil libgupnp-1.0-3 libgupnp-igd-1.0-3 libgvnc-1.0-0 libgweather-3-0 libgweather-common libgwibber-gtk2 libgwibber2 libibus-1.0-0 libidl0 libido3-0.1-0 libindicate-gtk3 libindicator-messages-status-provider1 libindicator3-6 libindicator6 libisofs6 libjson-glib-1.0-0 libjte1 libkpathsea5 liblaunchpad-integration-3.0-1 liblaunchpad-integration-common liblaunchpad-integration1 liblaunchpad-integration1.0-cil liblightdm-gobject-1-0 liblircclient0 liblouis-data liblouis2 liblua5.1-0 libmetacity-private0 libminiupnpc5 libmission-control-plugins0 libmono-addins-gui0.2-cil libmono-addins0.2-cil libmono-cairo4.0-cil libmono-corlib4.0-cil libmono-csharp4.0-cil libmono-i18n-west4.0-cil libmono-i18n4.0-cil libmono-posix4.0-cil libmono-security4.0-cil libmono-sharpzip4.84-cil libmono-system-configuration4.0-cil libmono-system-core4.0-cil libmono-system-drawing4.0-cil libmono-system-security4.0-cil libmono-system-xml4.0-cil libmono-system4.0-cil libmono-zeroconf1.0-cil libnatpmp1 libnautilus-extension1 libnice10 libnm-gtk-common libnm-gtk0 libnotify-bin libnotify0.4-cil libnotify4 libnux-1.0-0 libnux-1.0-common liboauth0 libopencc1 liborbit2 liboverlay-scrollbar-0.2-0 liboverlay-scrollbar3-0.2-0 libp11-kit0 libpam-gnome-keyring libpango-perl libpangomm-1.4-1 libpeas-1.0-0 libpeas-common libpoppler-glib6 libportaudio2 libprotobuf7 libprotoc7 libpurple-bin libpurple0 libqtbamf1 libqtdee2 libqtgconf1 libquadmath0 libquvi0 librarian0 libreoffice-gnome libreoffice-gtk libreoffice-help-en-us libreoffice-style-human librest-0.7-0 librsvg2-2 librsvg2-common librsync1 libsdl1.2debian libsdl1.2debian-pulseaudio libsigc++-2.0-0c2a libstartup-notification0 libsyncdaemon-1.0-1 libt1-5 libtaglib2.0-cil libtelepathy-farsight0 libtelepathy-glib0 libtelepathy-logger2 libtotem-plparser17 libtotem0 libubuntuone-1.0-1 libubuntuone1.0-cil libunique-1.0-0 libunique-3.0-0 libunity-2d-private0 libunity-core-4.0-4 libunity-misc4 libunity6 libutouch-geis1 libuuid-perl libvte-2.90-9 libvte-common libvte9 libwebkitgtk-1.0-0 libwebkitgtk-1.0-common libwebkitgtk-3.0-0 libwebkitgtk-3.0-common libwmf0.2-7 libwmf0.2-7-gtk libwnck-3-0 libwnck-3-common libwnck-common libwnck22 libxklavier16 libxres1 libyaml-tiny-perl libyelp0 libzeitgeist-1.0-1 libzephyr4 light-themes lightdm linux-headers-3.0.0-12 linux-headers-3.0.0-12-generic linux-headers-generic linux-libc-dev make manpages-dev media-player-info metacity metacity-common mono-4.0-gac mono-gac mono-runtime mousetweaks nautilus nautilus-data nautilus-sendto nautilus-sendto-empathy nautilus-share network-manager-gnome network-manager-pptp-gnome notify-osd notify-osd-icons nux-tools onboard oneconf overlay-scrollbar pinyin-database pkg-config plymouth-theme-ubuntu-logo policykit-1-gnome protobuf-compiler pulseaudio-module-gconf python-appindicator python-aptdaemon python-aptdaemon-gtk python-aptdaemon.gtk3widgets python-aptdaemon.gtkwidgets python-brlapi python-configglue python-dateutil python-defer python-egenix-mxdatetime python-egenix-mxtools python-farsight python-gconf python-gnomekeyring python-gst0.10 python-gtk2 python-ibus python-indicate python-libproxy python-libxml2 python-louis python-notify python-openssl python-pam python-papyon python-piston-mini-client python-protobuf python-pyatspi2 python-pyinotify python-serial python-speechd python-support python-telepathy python-twisted-bin python-twisted-core python-twisted-names python-twisted-web python-ubuntuone-client python-ubuntuone-control-panel python-ubuntuone-storageprotocol python-virtkey python-vte python-webkit python-wnck qt-at-spi rarian-compat rdesktop seahorse sessioninstaller shotwell simple-scan sni-qt software-center software-properties-common software-properties-gtk speech-dispatcher ssh-askpass-gnome system-config-printer-gnome telepathy-butterfly telepathy-gabble telepathy-haze telepathy-idle telepathy-indicator telepathy-logger telepathy-mission-control-5 telepathy-salut thunderbird thunderbird-globalmenu thunderbird-gnome-support tomboy totem totem-common totem-mozilla totem-plugins transmission-common transmission-gtk ubufox ubuntu-artwork ubuntu-desktop ubuntu-docs ubuntu-mono ubuntu-sounds ubuntu-sso-client ubuntu-system-service ubuntu-wallpapers ubuntuone-client ubuntuone-client-gnome ubuntuone-control-panel ubuntuone-control-panel-gtk ubuntuone-couch ubuntuone-installer unity unity-2d unity-2d-launcher unity-2d-panel unity-2d-places unity-2d-spread unity-asset-pool unity-common unity-greeter unity-lens-applications unity-lens-files unity-lens-music unity-scope-musicstores unity-services update-manager update-notifier usb-creator-gtk vinagre vino whois xdg-user-dirs-gtk xdiagnose xul-ext-ubufox yelp yelp-xsl zeitgeist zeitgeist-core zeitgeist-datahub zeitgeist-extension-fts zenity zenity-common && sudo apt-get install kubuntu-desktop 

Nguồn: http://psychocats.net

Lưu ý: Chỉ xóa ubuntu-desktop sẽ không gỡ cài đặt tất cả các gói Gnome.


4
2018-03-08 07:30Hoàn hảo. Tôi đã thử điều này trước đây nhưng tôi không biết về "&& sudo apt-get install kubuntu-desktop" - John


thử:

sudo apt-get remove ubuntu-desktop # TO remove unity with all the applications that ubuntu comes with

HOẶC LÀ

sudo apt-get remove unity-* # To remove only unity

Hy vọng điều này sẽ giúp bạn


1
2018-03-08 06:21