Câu hỏi Không thể truy cập phông chữ truetype trên Libreoffice


Trong libreoffice tôi không thể có được arial hoặc lần roman mới tôi đã cài đặt các phông chữ lõi microsoft nó có thể là một vấn đề quyền Ubuntu 14.04


2
2017-11-09 06:37


gốc


Bạn đã cài đặt phông chữ với: sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer chưa? Và bạn có chắc chắn rằng cài đặt đã thành công? - sboda
Tôi nghĩ rằng ttf-mscorefonts-installer đã là phiên bản mới nhất. - Peter
Tôi đã cố gắng để sao chép một tập tin ttf vào thư mục phông chữ truetype và nó nói rằng nó không có sự cho phép. Tôi đã xây dựng máy tính ubuntu nhưng dường như tôi không có quyền root - Peter
làm cách nào để chạy dưới dạng root? - Peter
chỉ đơn giản bằng cách viết sudo ở phía trước của lệnh. nó sẽ là sudo cp / path / của / source / font / path / của / target / - sboda


Các câu trả lời:


Trước tiên hãy kiểm tra xem các phông chữ đã được cài đặt đúng chưa

fc-list | grep arial

bạn sẽ nhận được một cái gì đó như:

/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf

và một số dòng khác.

Nếu đây không phải là trường hợp, hãy thử cài đặt lại các phông chữ với:

sudo apt-get install --reinstall ttf-mscorefonts-installer

Bạn cũng có thể thử làm mới bộ đệm phông chữ bằng:

sudo fc-cache -f -v

Có một cách thủ công để cài đặt phông chữ, được mô tả ở đây: Cài đặt phông chữ trong ubuntu 14.04


4
2017-11-11 04:22Đó là sự giúp đỡ cực đoan, tôi không thể cảm ơn bạn đủ vì bạn sẽ nhận thức được trải nghiệm dòng lệnh Linux bị giới hạn một lần nữa - Peter


Phông chữ True Type theo tỷ lệ được tắt theo mặc định

Đi đến Công cụ -> Tùy chọn -> Phông chữ nơi bạn sẽ thấy:

Libreoffice Non-Proportional Fonts.png

Xóa dấu kiểm bên cạnh Chỉ phông chữ không tỷ lệ sau đó nhấn vào được nút. Bây giờ nhiều phông chữ hơn sẽ có sẵn cho bạn bao gồm cả những phông chữ bạn vừa cài đặt bị thiếu.


0
2017-07-07 02:37