Câu hỏi photorec thay thế cho quét ram bãi?


Tôi muốn quét một số bãi chứa RAM cho các tập tin. Tôi đã hy vọng tôi có thể sử dụng PhotoRec, nhưng nó sẽ nhắc tôi chọn một ổ đĩa cứng, và không quét từ một tập tin.

Có cách nào để làm việc này không? Cảm ơn!


2
2018-03-09 20:27


gốc


@ Takkat, tôi chỉ nhận ra rằng bạn có thể làm điều đó [bằng cách xem trang người đàn ông]. Đoán tôi nên đã thử điều đó trước. Lỗi của tôi. - Matt


Các câu trả lời:


: E wow, tôi cảm thấy câm, tất cả những gì bạn phải làm là chỉ định tệp photorec dump.img


3
2018-03-09 20:37jinx để bình luận của tôi ở trên;) - Takkat