Câu hỏi Làm cách nào để thay đổi màu siêu liên kết mặc định?


Tôi thích nền tối, bố cục văn bản sáng. Tuy nhiên, nó vẫn tạo ra các siêu liên kết màu xanh đậm, khiến chúng rất khó đọc.

Đây là một ảnh chụp màn hình. Chương trình là Zim, nhưng lược đồ màu là giống nhau của hầu hết các chương trình.

Example

Có cách nào để thay đổi điều đó không? Đây có phải là thứ tôi có thể đặt trong chủ đề không? Tôi đang sử dụng một chủ đề gọi là Giungla.


2
2018-04-13 18:12


gốc
Các câu trả lời:


Trong của bạn ~/.config/zim/style.conf(sao chép nếu từ /usr/share/zim/style.conf) thay đổi nó từ màu xanh sang bất kỳ thứ gì phù hợp với bạn. Tài liệu tham khảo đây.

[Tag link]
foreground = blue
#underline  = single

3
2018-04-13 18:21