Câu hỏi Tiếng ồn loa tĩnh khi khởi động


Tôi chỉ cài đặt Ubuntu 15.10 trên HP ZBook Studio G3 của mình. Khi khởi động, có một tiếng động tĩnh lớn từ loa của tôi ở đâu đó, nơi biểu tượng bios hiển thị, sau đó bị tắt tiếng. Một tiếng ồn rất ngắn cũng được phát ngay trước màn hình đăng nhập của Ubuntu.

Sau đó, âm thanh trống thông thường phát và mọi thứ đều ổn. Không có tiếng ồn, âm thanh là hoàn hảo.


2
2018-03-20 10:14


gốc
Các câu trả lời:


Điều này xảy ra với tôi cũng như với HP ZBook Studio G3 của tôi và tôi đang ở trên Windows 10. Thông thường nó là một tiếng rít tĩnh, nhưng hôm nay nó là một tiếng bíp lớn.

Đoán nó là một cái gì đó với sự khởi động và không liên quan đến Ubuntu.


1
2017-10-07 06:48

Tôi đã không thể thực hiện cập nhật BIOS bất chấp nhiều lần thử, nhưng vì tôi không sử dụng loa bên trong cho bất cứ thứ gì, tôi đã loại bỏ tiếng rít bằng cách vô hiệu hóa loa bên trong từ BIOS.


1
2018-03-04 16:06

Tôi cũng từng có cùng một vấn đề, đầu tiên với Windows 7 sau đó là Windows 10. Một nâng cấp BIOS đã chăm sóc nó.

Bạn có thể tải xuống bản cập nhật BIOS từ đây:

Trình điều khiển và phần mềm HP

Tôi đang sử dụng phiên bản 01.14 Rev.A (ngày 12 tháng 9 năm 2016)

Nâng cấp là một ứng dụng Windows đơn giản, nó sẽ thực hiện một số lần khởi động lại. Nó mất một WHILE (Tôi không nhớ chính xác bao lâu, nhưng nó đã được nhiều hơn tôi mong đợi không có thông báo về bất kỳ tiến bộ), do đó, không hoảng sợ và để cho nó làm điều của nó miễn là nó cần thiết.


0
2017-11-18 23:26