Câu hỏi Lỗi nghiêm trọng LibreOffice4.2


enter image description here

Nó có nghĩa là để nói rằng Tôi không phải là người dùng root? Nhưng tôi là người gốc và có cả hai sudo và su truy cập. Vậy tại sao tôi không có đủ quyền truy cập để mở Libre Office?


2
2017-09-28 07:50


gốc
Các câu trả lời:


Trước đây bạn có chạy libreoffice như một superuser với sudo không? Nếu vậy, một số tệp cấu hình dưới .config có thể đã bị ghi đè và người dùng bình thường (bạn) không thể sửa đổi chúng.

Nếu bạn không có bất kỳ cấu hình đặc biệt nào, bạn có thể xóa toàn bộ thư mục và bắt đầu lại libreoffice như sau:

sudo rm -rvf /home/algosig/.config/libreoffice

Sau đó, khởi động lại libreoffice một lần nữa và xem nếu lỗi vẫn còn.


2
2017-09-28 08:20Nhân tiện, nếu bạn cần chạy libreoffice, hoặc bất kỳ ứng dụng đồ họa nào làm superuser, hãy sử dụng gksu tốt hơn thay vì sudo. - animaletdesequia