Câu hỏi Tôi không tìm thấy Gnome 3 TaskBar Extention Settings


tôi sử dụng debian và gnome i thêm thanh tác vụ extention.I đặt thanh tác vụ của tôi trước đây. Nhưng tôi không tìm thấy bây giờ.

tôi muốn tìm thấy bảng điều khiển này https://extensions.gnome.org/static/extension-data/screenshots/screenshot_584_23.png


2
2017-08-01 11:01


gốc


Bạn có thể làm cho điều này rõ ràng hơn với những gì bạn muốn không? Nếu bạn kích chuột phải vào biểu tượng Show Desktop, các cài đặt sẽ được tải và sau đó bạn có thể cấu hình nó dễ dàng. - Wilf


Các câu trả lời:


Bạn có thể nhận cài đặt cho Mở rộng thanh tác vụ bằng cách nhấp chuột phải vào biểu tượng 'Hiển thị Màn hình' hoặc bằng cách nhấp vào biểu tượng tùy chọn trong gnome-tweak-tool:

enter image description here

Nếu bạn cần cài đặt gnome-tweak-tool, bạn có thể làm điều đó bằng cách chạy lệnh này dưới dạng root:

apt-get install gnome-tweak-tool

Một cách khác là nhấp vào biểu tượng thiết lập trên trang của tiện ích mở rộng:

enter image description here


2
2017-08-01 11:08